• traeningslokale1
  • fysio sonderborg reception
  • fysio sonderborg traeningslokale1
  • fysio sonderborg ultralydsskanning
  • fysio sonderborg traeningslokale
  • fysio sonderborg traening2
  • fysio sonderborg traening4
  • fysio sonderborg lobestilsanalyse
  • fysio sonderborg forside10

Ergoterapi priser

Der gives ikke tilskud fra sygesikringen og sygesikring danmark til ergoterapi!

Ergoterapeutiske råd og vejledning:

Ergoterapeutisk undersøgelse (1. konsultation):
1. time: 860 kr.

Yderlige råd og vejledning:

Ergoterapeutisk behandling:

Pr. time:  550 kr.
½ time: 275 kr.

Konsulent- og undervisningshonorar:

Pr. time: 650 kr.

AMPS-undersøgelse:

Honoraret inkluderer forberedelse, interview, observation og dokumentation. Interview og observation varer 1½-2 timer.

Pris: 1850 kr.

Kørsel:

Kørselsgodtgørelse - hjemmebehandling: 3,70 kr. pr kørte kilometer.
Kørsel 320 kr. pr. time.