• traeningslokale1
 • fysio sonderborg reception
 • fysio sonderborg traeningslokale1
 • fysio sonderborg ultralydsskanning
 • fysio sonderborg traeningslokale
 • fysio sonderborg traening2
 • fysio sonderborg traening4
 • fysio sonderborg lobestilsanalyse
 • fysio sonderborg forside10

Tilbud til motorisk usikre og/eller sansefølsomme børn

Hos Fysio Sønderborg tilbyder vores ergoterapeut Line Lyneborg undersøgelse og behandling til børn med udfordringer indenfor motorik og sansning.

Mulige udfordringer hos barnet:

 • Forsinkelse i den motoriske udvikling (trille, krybe, kravle, gå, løbe, grov- og finmotorik)
 • Falder let - kommer let galt afsted
 • Har svært ved at tilegne sig dagligdags færdigheder
 • Har svært ved at hoppe, løbe, klatre, cykle
 • Undgår fysisk aktivitet / er overaktiv
 • Over- eller underreagerer på berøring, bevægelse, lyd og lys
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har nedsat indlæringsevne
 • Kan ikke lide vilde lege, koldbøtter, rutsjeture, karusselture, bliver let køresyg og bliver dårlig ved bevægelse
 • Har svært ved skift fra en aktivitet til en anden
 • Har problemer med at tale, spise- og synke
 • Har svært ved at indgå i relationer til andre børn
 • Har raserianfald


Årsagen til den anderledes adfærd hos barnet kan være flere ting. Hos nogle børn drejer det sig specifikt om tolkning og reaktion på sanseindtryk. Hos andre børn kan det være deres motoriske udvikling der ikke forløber som ventet, eller der kan være tale om et utilstrækkeligt samspil mellem sansning og motorik.

Er barnets trivsel påvirket af problemer med motorik og sansning har barnet brug for hjælp.

Målgruppe: Primært børn fra 1 års alderen. Er barnet yngre afhænger tilbuddet af problematikken. Ring derfor til klinikken og få en snak med Line.

Om Line:

Line er uddannet ergoterapeut i 2001. Hun har arbejdet med sansemotorik i mange år og i de senere år primært indenfor børneområdet. Line blev en del af teamet hos Fysio Sønderborg i marts 2016 og har lige siden og i et stærkt stigende omfang udbudt Stimulastik (Sansestimulering gennem leg) til stor glæde for børn og forældre. Derudover er de senere år også blevet brugt på efteruddannelse indenfor børneområdet. Af relevante kurser nævnes her Sensory Profile, Motorisk usikre børn, Instruktørkursus i Stimulastik, Marte Meo, AMPS (Assesment of Motor and Process Skils) og neuropædagogisk grundkursus.
Line har selv to børn på 10 og 13 år.

Undersøgelse børn plus 3 år:

Undersøgelsen afdækker om barnet har sansemæssige og / eller motoriske udfordringer.

Undersøgelsen består typisk af:

Sensory Profile:
Ergoterapeutisk udviklet redskab der bruges til at afdække et barns evne til at modtage, tolke og bearbejde sanseindtryk.

Motorisk undersøgelse:
Undersøgelse af kropsholdning, kropskontrol, balance, muskelstyrke, håndmotorik, koordinationsevne, motorisk planlægning og evnen til at omsætte høre-, syns- og berøringsindtryk i forbindelse med bevægelse.

Observation af barnet:
Barnet observeres under aktivitet på klinikken, i skolen eller i børnehaven.

Vi har sammensat forskellige tilbud. Gældende for alle tilbud er det, at der startes med en afklarende samtale med forældrene uden deltagelse af barnet. Afhængigt af barnets udfordringer tilbydes et af nedenstående tilbud. Hvilket tilbud der er behov for afklares under den afklarende samtale.

Tilbud 1:

 • Afklarende samtale med forældrene (1 time)
 • Observation af barnet under leg / aktivitet på klinik ken eller i egne omgivelser (1 time)
 • Sensory Profile (3 timer inklusive opgørelse af resultater)
 • Tilbagemelding til forældre (1 time)

Pris: 3600 kr.

Tilbud 2

 • Afklarende samtale med forældrene (1 time)
 • Observation af barnet under leg / aktivitet på klinikken eller i egne omgivelser (1 time)
 • Motorisk undersøgelse (3 timer inklusive opgørelse af resultater)
 • Tilbagemelding til forældre (1 time)

Pris: 3600 kr.

Tilbud 3

 • Afklarende samtale med forældrene (1 time)
 • Observation af barnet under leg / aktivitet på klinikken eller i egne omgivelser (1 time)
 • Sensory Profile (3 timer inklusive opgørelse af resultater)
 • Motorisk undersøgelse (3 timer inklusive opgørelse af resultater)
 • Tilbagemelding til forældre (1 time)

Pris 5250 kr.

Skriftlig rapport og kørsel lægges oveni prisen. Se under generelle priser.

Undersøgelse børn 1-3 år:

For børn under 3 år påregnes 1-2 timer. Her deltager barnet i leg og aktivitet i samspil med forældrene.
Samtalen foregår sideløbende.

Behandling:
Afhængigt af barnets udfordringer tilbydes
o Sansemotorisk træning på klinikken individuelt eller på hold
o Sansemotorisk træning i eget hjem
o Vejledning til forældre og nøglepersoner forhold til indsatser der kan øge trivslen i barnets hverdag.

Der kan være behov for vejledning i forhold til udførelse af daglige aktiviteter, hjælpemidler, tilpasning af omgivelserne, tilrettelæggelse af leg- og læringssituationer.

Vejledning og undervisning:
Udover undersøgelse og behandling tilbydes vejledning og undervisning til fagprofessionelle herunder dagplejere, pædagoger og lærere.

Generelle priser:

 • Første konsultation: 850 kr.
 • Behandling (1 time): 550 kr.
 • Behandling (1/2 time): 275 kr.
 • Skriftlig rapport: 1100 kr.
 • Konsulent- og undervisningshonorar: 650 kr. / time
 • Kørselsgodtgørelse: 3,70 kr. per kørte kilometer samt 80 kr. per påbegyndte kvarter.

Vær opmærksom på at der ikke gives tilskud fra sygesikringen eller fra Sygeforsikringen Danmark til denne type behandling. Behandlingen kræver derfor heller ikke henvisning fra egen læge.